Struktur Pengurus

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN

Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Ta’limul Qur’’an Lil Aulad

Al-Luqmaniyyah

2017-2018

Pelindung        : Kyai Na’imul Wa’in (Pengasuh Pon-Pes AL-Luqmaniyyah)

Penasehat        : Ustadz M. Kholid MAwardi Irma, S.Kom.I (Ketua Dewan Pendidikan)

                        : Ustadzah Inayatul Hidayah,S.Pd.I

                        : Ustadz Encep Apip, S.Pd

Penanggung Jawab     : LP2M Pon-Pes Al-Luqmaniyyah

Direktur                       : Ustadz Ahmad Zamroni, Sos.I

Wakil Direktur

Wakil Bidang Kurikulum        : Ustadzah Syamsul Ma’arif

Wakil Bidang Keasatidzan     : Ustadz Habib Maulana MA

Wakil Bidang Kesantrian        : Ustadzah Fitri Amalia, S.Psi

Sekertaris Umum                    : Ustadz Faisal Chabib, S.Pd

Bendara Umum                       : Ustadzah Siti Kasyani, A.Md

Penanggung Jawab Seragam               : Ustadzah Murni Khasbiati

Penanggung Jawab Sarpras                 : Ustadz M.Idris Afandi

Penanggung Jawab Ektsra                  : Ustadz Wahyu Nur FAdloli

Penanggung Jawab TBS                     : Ustadz Rifqi Hirawan

Penanggung Jawab IT                         : Ustadz Ibnu Kholdun, S.Pd

Wali Kelas

Kelas I’dadi    : Ustadz Maharjani                  Bendahara       : Ustadzah Yuniati Wadihah

Kelas Wustho  : Ustadzah Ainiyana H.          Bendahara       : Ustadzah Anifah Nur Faida

Kelas Ulya      : Ustadz M. Zaini Amin          Bendahara       : Ustadzah Ulfah Lailatul Jannah

Kelas TQA      : Ustadz Iqbal Abdillah          Bendahara       : Ustadz Syarif Bahaudin S.Hum